تصفیه آب در طبیعت گردی و کوهنوردی

تصفیه آب در طبیعت گردی و کوهنوردی

تصفیه آب در طبیعت گردی و کوهنوردی

چرا تصفیه آب در طبیعت اهمیت دارد؟ در کوهنوردی و طبیعت گردی
چگونه می توان آب را تصفیه کرد و برای این کار به چه ابزاری نیاز است؟
اینها سواالتی هستند که قرار است در این مقاله به آنها پاسخ دهیم.
یکی از اهداف گردشگری کوهنوردان و طبیعت گردان بازدید از مناطق بکر
طبیعی است. برای سفر کردن به چنین مناطقی بایستی مسائل مختلفی را
در نظر گرفت. یکی از این موارد ضروری در اختیار داشتن آب تصفیه برای
آشامیدن است. اولین سوالی که ممکن است برای شما پیش بیاید این
است که با وجود چشمه ها و رودخانه هایی که حاوی آب های زالل هستند
آیا تصفیه آب ضرورتی دارد؟

اهمیت تصفیه آب در طبیعت

 

رودخانه ها و چشمه های کوهستانی در نگاه اول کام ًال تمیز و بکر به نظر
می آیند، اما از دیدگاه بیولوژیکی ممکن است حاوی آلودگی های میکروبی
و انگلی خطرناکی باشند. از طرف دیگر در گذشته بنا بر قوانین بهداشتی
تصفیه آب، جهت استفاده از منابع آبی مشکوک تنها اعمال روش هایی
چون جوشاندن و افزودن کلر یا ید ضروری بود. اما مطابق با شواهد بدست
آمده امروزه با صنعتی شدن جوامع و گسترش آالینده های شیمیایی در
سراسر کره زمین حتی مناطق بکر نیز دچار آلودگی شده اند. بنابراین کلیه
منابع آبی در سراسر جهان نیاز به تصفیه دارند.

پوشاک و تجهیزات ورزشی و کوهنوردی

پیدا کردن منبع آب در طبیعت

پیش از یادگیری روش های تصفیه آب در طبیعت ابتدا بایستی منابع آبی
مناسب و قابل استفاده را پیدا کنید. در طبیعت شما می توانید آب قابل
شرب را از رودخانه ها، چشمه ها، حوضچه های طبیعی و دریاچه ها تهیه
کنید. حتی می توانید در البالی صخره ها نیز آب تمیز پیدا کنید. از منابع
آبی اضطراری می توان به تگرگ، باران و برف در حال بارش اشاره کرد.
عالوه بر آنها شبنم، یخ و برف تازه نیز برای نوشیدن قابل استفاده است

 

تصفیه آب در طبیعت با جوشاندن

جوشاندن آب اگرچه باعث حذف کامل آالیندههای شیمیایی نمی شود، اما
یکی از مطمئن ترین روش ها برای ضدعفونی کردن آب از وجود میکروب
ها و انگل ها است. برای اطمینان از پاک بودن آب از کلیه موجودات
میکروسکوپی توصیه می شود که حداقل به مدت ۵ دقیقه عمل جوشاندن
ادامه پیدا کند. اما ده دقیقه جوشاندن آب اطمینان ۱۰۰ درصدی را ایجاد
می کند. همچنین اگر که در ارتفاع قرار دارید بایستی مدت زمان جوشاندن
آب را افزایش دهید.

 

استفاده از نی تصفیه آب

 

یکی از کوچکترین ابزار های تصفیه آب در طبیعت نی های تصفیه آب است
که می توانید آن را از فروشگاه های لوازم کوهنوردی و طبیعت گردی
تهیه کنید. برای استفاده کافی است تا نی را به درون منبع آب فرو برده و
شروع به نوشیدن آب کنید. اگرچه این ابزار قادر به حذف تمامی ویروس ها
و باکتری های احتمالی موجود در آب نیست، اما به دلیل دارا بودن
فیلترهای حاوی کربن فعال می تواند پاتوژن های بزرگ را فیلتر کند.
همچنین قادر به حذف طعم و بوی غیر عادی از آب است.(تصفیه آب در طبیعت گردی و کوهنوردی)

 

تصفیه آب در طبیعت با فیلتر ها

 

 

فیلترهای مخصوص تصفیه آب در طبیعت به دو دسته پمپی و قطره ای-
مکیدنی تقسیم بندی می شوند. این فیلترها برای کار کردن به هیچگونه
باتری و یا شارژ برقی نیاز ندارند و حمل آنها نیز راحت است. فیلتر پمپی
هنگامی که آب را به درون یک کارتریج پمپ می کند، به هنگام خروج آب
عمل تصفیه نیز انجام می شود.

 

 

عملکرد فیلترهای مکیدنی مشابه با بطری های تصفیه کننده و نی های
تصفیه است با این تفاوت که پس از پر کردن مخزن بایستی از طریق یک
درپوش آب را بمکید. استفاده از این ابزار آسان است. اجزای درونی آن قابل
تعویض است. نسبت به انواع گرانشی و پمپی ارزان تر، سبک تر و کوچکتر
است. اما مقدار آب جمع شده در مخزن محدود است. همچنین برای
عملکرد مطمئن دستگاه نیاز به تمیز کردن مداوم اجزاء آن وجود دارد.

 

فیلترهای گرانشی

 

در فیلتر های گرانشی ابتدا مخزن از آب پر می شود. سپس باید آن را در
ارتفاع قابل قبولی از سطح زمین آویزان کنید. تحت نیروی گرانش زمین آب
از فیلتر عبور می کند و به صورت تصفیه شده از لوله خارج می شود. این
فیلتر ها قادر به تصفیه حجم زیادی از آب هستند اما روند تصفیه آب کند
است. همچنین برای پر کردن مخزن آب از منابع کم عمق ممکن است دچار
مشکل شوید. قطعات داخلی آن قابل تعویض است هر چند که نیاز به
پاکسازی مداوم دارد.

استفاده از بطری تصفیه آب

 

بطری هایی وجود دارد که مجهز به قطعات شبه فیلتر هستند و در برخی از
آنها فیلترهای UV نیز تعبیه شده است. این بطری ها به سرعت آب را
تصفیه می کنند. فیلترهای آنها قابل تعویض است و نسبت به انواع پمپی و
گرانشی وزن کمتر و قیمت پایین تری دارند. اما حجم مخزن آنها کم است
و نیاز به پاکسازی مداوم دارند.