نیم زیپ سه فصل طوسی

300,000 تومان

ارتفاع از یقه : 68
آستین از یقه : 76
زیر بغل : 50

1 در انبار

نیم زیپ سه فصل طوسی
نیم زیپ سه فصل طوسی

300,000 تومان