نمایش 1–12 از 13 نتیجه

کوله پشتی کوهنوردی از مهمترین لوازم مورد نیاز هر کوهنورد می باشد

2,520,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 1تعداد جیب داخلی : 2دارای بندهای حمایتیدسترسی به فضای داخل کوله از دو سمت بالا و پاییندارای فنر کمر برای حمل آسان تر باردر حد آک

1,770,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 6تعداد جیب داخلی : 4دارای بندهای حمایتیدسترسی به فضای داخل کوله از دو سمن بالاو پهلو دارای فنر کمر برای حمل آسان تر باردر حد آک

2,200,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 7تعداد جیب داخلی : 1دارای بندهای حمایتیدسترسی به فضای داخل کوله ازدو سمت بالا و پاییندارای فنر کمر برای حمل آسان تر باردر حد آک

1,320,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 5تعداد جیب داخلی : 2دارای بندهای حمایتیدارای فنر کمر برای حمل آسان تر باردر حد آک

870,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 4تعداد جیب داخلی : 2دارای بند حمایتیدارای فنر کمر برای حمل آسان تر باردر حد آک

1,300,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 6تعداد جیب داخلی : 4دارای بند های حمایتیدسترسی به فضای داخل کوله از دو سمت بالا و پاییندارای فنر کمر برای حمل آسان تر بار

1,550,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 8تعداد جیب داخلی : 4دارای بند های حمایتیدارای فنر کمر برای حمل آسان تر بار

870,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 4تعداد جیب داخلی : 0دارای بند های حمایتیدارای فنر کمر برای حمل آسان تر بار

820,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 5تعداد جیب داخلی : 3دارای فنر کمر برای حمل آسان تر باردر حد آک

2,500,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 7تعداد جیب داخلی : 6دارای بند های حمایتیدارای فنر کمر برای حمل آسان تر بار

1,500,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 7تعداد جیب داخلی : 1دارای بند های حمایتیدارای فنر کمر برای حمل آسان تر بار

1,420,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 9تعداد جیب داخلی : 1دارای بند های حمایتیدارای فنر کمر برای حمل آسان تر بار