نمایش 1–12 از 13 نتیجه

کوله پشتی کوهنوردی از مهمترین لوازم مورد نیاز هر کوهنورد می باشد

2,520,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 1تعداد جیب داخلی : 2دارای بندهای حمایتیدسترسی به فضای داخل کوله از دو سمت بالا و پاییندارای فنر کمر برای حمل آسان تر باردر حد آک

1,550,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 8تعداد جیب داخلی : 4دارای بند های حمایتیدارای فنر کمر برای حمل آسان تر بار

1,420,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 9تعداد جیب داخلی : 1دارای بند های حمایتیدارای فنر کمر برای حمل آسان تر بار

در انبار موجود نمی باشد
1,770,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 6تعداد جیب داخلی : 4دارای بندهای حمایتیدسترسی به فضای داخل کوله از دو سمن بالاو پهلو دارای فنر کمر برای حمل آسان تر باردر حد آک

در انبار موجود نمی باشد
2,200,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 7تعداد جیب داخلی : 1دارای بندهای حمایتیدسترسی به فضای داخل کوله ازدو سمت بالا و پاییندارای فنر کمر برای حمل آسان تر باردر حد آک

در انبار موجود نمی باشد
1,320,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 5تعداد جیب داخلی : 2دارای بندهای حمایتیدارای فنر کمر برای حمل آسان تر باردر حد آک

در انبار موجود نمی باشد
870,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 4تعداد جیب داخلی : 2دارای بند حمایتیدارای فنر کمر برای حمل آسان تر باردر حد آک

در انبار موجود نمی باشد
1,300,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 6تعداد جیب داخلی : 4دارای بند های حمایتیدسترسی به فضای داخل کوله از دو سمت بالا و پاییندارای فنر کمر برای حمل آسان تر بار

در انبار موجود نمی باشد
870,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 4تعداد جیب داخلی : 0دارای بند های حمایتیدارای فنر کمر برای حمل آسان تر بار

در انبار موجود نمی باشد
820,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 5تعداد جیب داخلی : 3دارای فنر کمر برای حمل آسان تر باردر حد آک

در انبار موجود نمی باشد
2,500,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 7تعداد جیب داخلی : 6دارای بند های حمایتیدارای فنر کمر برای حمل آسان تر بار

در انبار موجود نمی باشد
1,500,000 تومان

تعداد جیب خارجی : 7تعداد جیب داخلی : 1دارای بند های حمایتیدارای فنر کمر برای حمل آسان تر بار